Je Vaše finanční konto nemocné? Nabízíme inspirující léčbu!


Spoříte? A spoříte na bydlení? A stále nemáte dost? Pak jste se bezesporu rozhodli nastoupit do kolotoÄe půjÄek. Proto, abyste se dozvÄ›dÄ›li, zda Å™eÅ¡ení, které Vám bylo pro hypoteÄní úvÄ›r stanoveno na míru dle VaÅ¡ich požadavků, splňuje VaÅ¡e pÅ™edstavy skuteÄnÄ› podle oÄekávání, nemusíte zdlouhavÄ› a složitÄ› pátrat v bankovních stanovách. Jednoduché, a co víc mimořádnÄ› praktické a rychlé Å™eÅ¡ení skýtá volba refinancování hypotéky. HypoteÄní makléři, kteří z hlediska kvalifikace k poradenské Äinnosti ve finanÄnictví splňují veÅ¡keré certifikáty, jsou Vám k dispozici.

Rádi Vám nabídneme náš Äas a naÅ¡e zkuÅ¡enosti ke konzultaci

VÅ¡em žadatelům o refinancování hypotéky nabídnou finanÄní specialisté v Äasovém horizontu do Ätrnácti dní komplexní pÅ™ehled trhu se sortimentem finanÄních produktů vÅ¡ech bank. Na každém klientovi pak je, aby si s podporou poradenského týmu zvolil konkrétní variantu, která mu v souvislosti s poÅ™izovací cenou nemovitosti, výší úvÄ›ru, výší a Äasovým harmonogramem splátek a celkovým nastavením splátkového kalendáře bude nejlépe vyhovovat.